Home

Welkom op de website van Haegeman Anton.

Hier zetten we al onze werkzaamheden in de kijker.

Wat een kinderdroom was wordt beetje bij beetje werkelijkheid, al van kinds af was er veel interesse voor materiaal en bomen. Zo kon een passie een beroep worden.

Op 15 jarige leeftijd werd de eerste kettingzaag aangeschaft, 10 jaar later kwam de eerste kraan.

Ondertussen zijn er 2 recente graafmachines beschikbaar.

We hebben zowel een 5.8ton als een 8.8ton machine.

Onze containervrachtwagen kan worden uitgerust met verschillende containers, zowel volumecontainers als puincontainers staan paraat.

De Fendt 930 wordt ingespannen aan de houtversnipperaar of aan de bosfrees.

Nu werken wij vooral voor particulieren, tuinaanleggers, collega grondwerkers en overheden.

Grondwerken

Voor alle grondwerken kan je beroep doen op ons.

Werken zoals; voorbereiding voor tuinaanleg, bouwrijp maken terreinen, nivelleren, graven van vijvers, zwembaden en funderingen, uitbreken vloeren en dergelijke.

Er is goed materiaal en er zijn handige tools beschikbaar, zoals dubbele hellinglaser, doorslijper, …

Er is een groot assortiment aan graafbakken en toebehoren voor de kraan.

Boomknippen

Een van onze grootste troeven,  het boomknippen.
Boomknippen is het machinaal vellen van bomen met een boomknipper.

Dit is een machine dat aan de kraan hangt, zo worden zonder gebruik te maken van een kettingzaag bomen, hagen, struiken en dergelijke gemakkelijk en snel afgeknipt. Dit is handig bij vellen van een grote hoeveelheid kleinere bomen.

Tegenwoordig gebruiken we deze veel voor het knotten van wilgen. Maar ook andere werken zoals wegbermen bijsnoeien, houtkanten langs de akker, wilgengroei langs waterwegen, inkorten van overgroeide hagen en zoveel meer kunnen we vlot afwerken .

In verband met uitscheuren door het knippen laten we bij het knotten een 50cm staan en wordt dit met de kettingzaag mooi afgesneden om het mooiste resultaat te verkrijgen.

Voordelen van de kraan met boomknipper zijn:

  • Vellen en verzamelen gebeurd door 1 persoon in de kraan
  • Er wordt veiliger gewerkt doordat de boom gecontroleerd neergelegd wordt
  • Over een sloot of op talud werken is perfect mogelijk
  • Je kan veilig in de hoogte werken zonder te klimmen of hoogtewerker
  • Overhangende takken en bomen kunnen veilig neergehaald worden
  • Natte percelen zijn zeker geen probleem voor de rubber rupsen van de kraan

Onze specialiteit is machinaal rooien met behulp van een boomknipper.
Maar ook zonder onze boomknipper kunnen we bomen vellen en snoeien.

We beschikken over 3 boomknippers, een westtech cl190 die tot wel 25cm diameter knipt, een westtech cl260 die tot wel 35cm knipt en een kleinere die aan een verlenggiek hangt, hiermee kunnen we hoger en verder knippen.

Met een boomgrijper kunnen we zwaardere bomen gecontroleerd en veilig laten vallen en opruimen.

Vellen van bomen

Onze specialiteit is machinaal rooien met behulp van een boomknipper
Maar ook zonder onze boomknipper kunnen we bomen vellen en snoeien.
We kunnen de zwaardere bomen ook met de boomgrijper gecontroleerd laten vallen en opruimen.

Landschapsonderhoud

Landschapsonderhoud, zoals knotten van bomen, onderhoud van houtkanten, machinaal scheren van hagen en reinigen van sloten behoren ook tot de activiteiten.

Bosfrezen

Na het verwijderen van bomen in een bos blijf je meestal met nog wat stronken en fijn materiaal over. Dit kunnen we allemaal mooi vermalen zodat er opnieuw terug kan geplant worden.

Alsook ruwe terreinen met bijvoorbeeld veel bramen en opschot van jonge bomen kunnen we hiermee opruimen.

Hakselwerken

Voor het versnipperen of hakselen van het overgebleven hout hebben wij een zware hakselaar. Deze kan tot 40cm hakselen en kan met een kraantje erop gevoed worden. Hij wordt op zijn beurt aangedreven door onze 300pk sterke Fendt. Die staat op brede banden om met zo weinig mogelijk bodemschade te kunnen werken.

Op weides of moeilijk bereikbare plaatsen kunnen we er een karretje aanhangen dat de snippers opvangt. Dit karretje kan de snippers overkippen in een volumecontainer. Zo kunnen we de snippers op een vlotte manier afvoeren.

Bosontginning

Voor bosontginning zoals bouwrijp maken van terreinen, kaalkap en selectieve kap of dunningen kan je bij ons terecht. Wij zijn erkend bosexploitant en beschikken over alle nodige attesten.

Bij het ontginnen van een bos beginnen wij eerst met het kappen van de bomen, daar wordt het hout dat kan dienen voor allerlei doeleinden er uitgehaald. De snoei of onbruikbaar hout wordt versnippert met een hakselaar. De stronken worden nadien uitgegraven of uitgefreesd, om het terrein mooi op te ruimen wordt er met een bovengrondse bosfrees gefreesd, nadien is het nog mogelijk om te diepfrezen, hierbij wordt alles 40 cm diep vermalen en kan de grond makkelijker bewerkt worden.

Omgevingsaanleg

Ook voor het aanleggen van uw omgeving of tuin ben je op het juiste adres.

Zowel zaaien van grasvelden, plaatsen van grasmatten, uitvoeren van aanplantingen en verhardingen aanleggen.

Werken met minitractor

Grondbewerking

Rotoreg

Voor het zaaiklaar leggen van terreinen kunnen we gebruik maken van een rotoreg.

 

 


Frezen

Voor de aanleg van een nieuw gazon of dergelijke wordt de oude graszode fijn gefreesd zodat de grond gemakkelijk zaaiklaar kan gemaakt worden.

 

 

 


Graslandonderhoud

Strooien van kunstmest op weiden.
Maaien en klepelmaaien van weiden of terreinen.
Schudden en harken van gras op kleine weides.


 

Projecten

Tuin van nieuwbouwwoning nivelleren en inzaaien met gras. Hoe we begonnen Eindresultaat
Een verwilderde tuin opgeruimd. Er werden dode bomen en bramen verwijderd en verhakseld, nadien werd alles opgeruimd. Toestand voor de
Van een overwoekerde dreef opnieuw een waardevolle dreef maken met de boomknipper.
Knippen van bomen langs een waterkant. De knotwilgen worden achteraf nog met de kettingzaag opgekuist